Prisiau / Prices

 

Prisiau 2020

Wythnos o ddydd Sadwrn tan ddydd Sadwrn

Ionawr i Mawrth

£250 yr wythnos

 

Mis Ebrill a Mai

£300 yr wythnos

 

Mis Mehefin tan Gorffennaf 13

£350 yr wythnos

 

Gorffennaf 13 tan ddiwedd Awst

£400 yr wythnos

 

Medi 

£350 yr wythnos

 

Hydref

£300 yr wythnos

 

Tachwedd a Rhagfyr

£250 yr wythnos

 

2020 Prices 

Week from Saturday to Saturday

January to March

£250 pw

 

April and May

£300 pw

 

June until July 13th

£350 pw

 

July 13th until end of August

£400 pw

 

September 

£350 pw

 

October

£300 pw

 

November and December

£250 pw

Mae'n bosib cael gwyliau byr (heblaw Gorffennaf ac Awst)am bris o £50 y noson.

 

It is posible to arrange short  breaks (except for July and August) for £50 per night.

 

 

 

Os ydych yn Weinidog neu yn  gyflogedig mewn gwaith Cristnogol, cysylltwch, ac fe fyddwn yn falch o gael cynnig gostyngiad yn y pris i chi.

 

If you are a Christian Minister or are employed in Christian work, please contact us, and we will be happy to offer a discount for you.