Prisiau / Prices

 

Prisiau 2021

Wythnos o ddydd Sadwrn tan ddydd Sadwrn

Ionawr i Mawrth

£350 yr wythnos

 

Mis Ebrill a Mai

£400 yr wythnos

 

Mis Mehefin tan Gorffennaf 17

£500 yr wythnos

 

Gorffennaf 17 tan ddiwedd Awst

£600 yr wythnos

 

Medi 

£500 yr wythnos

 

Hydref

£400 yr wythnos

 

Tachwedd a Rhagfyr

£350 yr wythnos

 

2021 Prices 

Week from Saturday to Saturday

January to March

£350 pw

 

April and May

£400 pw

 

June until July 17th

£500 pw

 

July 17th until end of August

£600 pw

 

September 

£500 pw

 

October

£400 pw

 

November and December

£350 pw

Mae'n bosib cael gwyliau byr (heblaw Gorffennaf ac Awst)am bris o £75 y noson.

 

It is posible to arrange short  breaks (except for July and August) for £75 per night.