Prisiau / Prices

Rydym wedi gorfod codi ein prisiau ar gyfer 2021. Cysylltwch os ydy hyn yn achosi problem i chi. Rydym yn barod i ystyried gostyngiad mewn rhai achosion.

 

We have needed to increase our prices for 2021.  Please contact us if this causes you problems.  We will consider a discount in some cases

 

Prisiau 2021

Wythnos

Ionawr i Mawrth

£350 yr wythnos

 

Mis Ebrill a Mai

£400 yr wythnos

 

Mis Mehefin tan Gorffennaf 17

£500 yr wythnos

 

Gorffennaf 17 tan ddiwedd Awst

£600 yr wythnos

 

Medi 

£500 yr wythnos

 

Hydref

£400 yr wythnos

 

Tachwedd a Rhagfyr

£350 yr wythnos

 

2021 Prices 

Week

January to March

£350 pw

 

April and May

£400 pw

 

June until July 17th

£500 pw

 

July 17th until end of August

£600 pw

 

September 

£500 pw

 

October

£400 pw

 

November and December

£350 pw

Mae'n bosib cael gwyliau byr am bris o £65 - 85 y noson.

 

It is posible to arrange short  breaks for £65- 85 per night.