Manylion / Details

Fe gewch bopeth sydd eu hangen yma am wyliau tawel, cyfleus.

Mae'r llety i gyd ar y llawr gwaelod, ond mae yna 2 ris i'r fynedfa.

Mae'r llety yn anecs o'n cartref,

gyda'ch mynedfa eich hunain.

Mae'r dwr poeth a thrydan yn gynwysiedig yn y pris.

Rydym yn darparu dillad gwely a thywelion. 

Mae Wi-Fi ar gael am ddim

Heulfan fawr, braf yw'r ystafell fyw/bwyta ac mae yno ddigon o le i ymlaco. Mae yno gadeiriau esmwyth, bwrdd a chadeiriau, teledu, dewis o lyfrau a gemau bwrdd. Gwresogyddion trydan sy'n gwresogi'r stafell yma.

Yn y gegin mae popeth fydd eu hangen arnoch i wneud eich bwyd eich hunain :-

digon o unedau cegin, oergell gyda box rhewi, ffwrn nwy, microdon, peiriant tostio, tecell, llestri, cyllyll a ffyrc ac offer coginio.

Mae gennym stafell ymolchi hyfryd gyda bath, cawod ar wahan, toiled a basn molchi.

Yn y llofft ddwbwl mae gwely dwbwl mawr, wardrob, cwpwrdd dillad a cypyrddau bach wrth ochr y gwely.

Dau wely sengl(byncs) sydd yn yr ail lofft, gyda chwpwrdd ddillad a lle i hongian dillad.

Mae cot a chadair uchel ar gael i fabannod/plant bach.

Mae digon o le i barcio oddi ar y ffordd.

Pan fydd y tywydd yn braf mae yna le i eistedd allan ar y patio ac fe gewch ddefnyddio ein barbaciw golosg os dymunwch.

Os bydd arnoch angen golchi neu sychu dillad cewch ddefnyddio ein peiriant golchi a'n sychwr am bris bach ychwanegol.

 

You will find everything you need here for a convenient, restful holiday.

The accommodation is all on the ground floor, but there are 2 steps to the entrance.

The flat is an annex of our home, with your own entrance.

Hot water and electricity is included.

We supply bed linen and towels. We have free Wi-Fi.

The lounge/dining room is a lovely, large conservatory where there is ample room to relax.  There are comfortable chairs, dining area, TV, radio and CD player, a selection of books and board games.  

 The kitchen is equipped with everything you need to make your own meals:- plenty of kitchen units, fridge with freezer compartment, gas cooker, microwave, toaster, kettle, cutlery, crockery and other cooking utensils.

The lovely bathroom has a bath, separate shower, toilet and washbasin.

The double bedroom has a king size bed, wardrobe, dressing table and bed side tables.

The second bedroom has two single beds(bunks) a dressing table and a place to hang clothes.

We have a cot and high chair for babies/young children.

There is ample off road parking here.

We have a patio area and charcoal barbacue for your use.

If you need to wash or dry clothes you may use our washing machine and tumble drier for a small charge.