Mwy o luniau i ddod!

 

More pictures to come!

Llwyndafydd
Llwyndafydd
Llwyndafydd
Llwyndafydd
Llwyndafydd
Heulfan/ Conservatory

Heulfan/ conservatory

Stafell wely/ Main bedroom
Ail stafell wely/ Bunk room
cegin/ kitchen

Stafell ymolchi / bathroom

Y ffordd wrth gefn Llwyndafydd/ The road behind Llwyndafydd

Ymlacio  tua 3 milltir o Llwyndafydd/ Relaxing about 3 miles from Llwyndafydd

Castell Harlech / Harlech castle