Lleoliad / Location

Y cyfeiriad yw :-

Llwyndafydd

Soar

Talsarnau

Gwynedd

LL47 6UN

 

Mae pentref Talsrnau ar yr A496 rhwng Maentwrog a Harlech.

 

O gyfeiriad Maentwrog:-

Wrth ddod i fewn i'r pentref cyn cyrraedd garej Isuzu, cymrwch y tro i Soar ar y chwith.  Parhewch ar yr heol gul,droellog hon am rhyw 1/4 milltir.  Bydd yr heol yn lefelu ac fe welwch parc chwarae bach ar y chwith.  O'ch blaen ar y dde fe welwch 2 bynglo.  Llwyndafydd yw'r cyntaf o'r rhain.

 

O gyfeiriad Harlech :- Ewch drwy bentref Talsarnau heibio tafarn y Ship Aground a garej Isuzu.  Trowch i'r dde i gyfeiriad Soar.Parhewch ar yr heol gul,droellog hon am rhyw 1/4 milltir.  Bydd yr heol yn lefelu ac fe welwch parc chwarae bach ar y chwith.  O'ch blaen ar y dde fe welwch 2 bynglo.  Llwyndafydd yw'r cyntaf o'r rhain.

 

 The address is :-

Llwyndafydd

Soar

Talsarnau

Gwynedd

LL47 6UN

 

The village of Talsarnau is on the A496 between Maentwrog and Harlech.

 

From the direction of Maentwrog:-

As you enter the village of Talsarnau before reaching the Isuzu garage, take the turning to Soar on your left.  Continue on this narrow, winding road for approx 1/4 mile.  The road will level out and you will see a small childrens' park on your left.  Ahead of you and to your right  you will see 2 bungalows.  Llwyndafydd is the first of these.

 

From the direction of Harlech:-

Drive through the village of Talsarnau, past the Ship Aground Pub and the Isuzu garage. Turn right in the direction of Soar. Continue on this narrow, winding road for approx 1/4 mile.  The road will level out and you will see a small childrens' park on your left.  Ahead of you and to your right  you will see 2 bungalows.  Llwyndafydd is the first of these.