Atyniadau lleol / Local Attractions

 

Awgrymiadau yn unig!

Harlech - castell, traethau, canolfan hamdden - 4 milltir

Portmeirion - 4 milltir

Porthmadog - tref farchnad, siopau, banciau, canolfan hamdden, tren bach - 6 milltir

Blaenau Ffestiniog - tren bach, Ceudyllau llechi Llechwedd - 14 milltir

Yr Wyddfa - 20 milltir

Cricieth - castell, siopau, traeth - 10 milltir

Pwllheli - siopau, marina - 18 milltir

Caernarfon - castell, siopau - 24 milltir

Bala - llyn Tegid, rafftio dwr gwyn, siopau - 40 milltir

Coed y Brenin - beicio mynydd, llwybrau cerdded - 14 milltir

 

Suggestions only!!

Harlech - castle, beaches, leisure centre - 4 miles

Portmeirion - 4 miles

Porthmadog - market town, shops, banks, leisure centre, Ffestiniog railway - 6 miles

Blaenau Ffestiniog - Ffestiniog railway, Llechwedd Slate Caverns - 14 miles

Snowdon - 20 miles

Cricieth - castle, beach shops - 10 miles

Pwllheli - shops, marina - 18 miles

Caernarfon - castle, shops - 24 miles

Bala - Bala lake, white water rafting, shops - 40 miles

Coed y Brenin - mountain biking centre and hiking paths - 14 miles

 

Mae Eglwys Efengylaidd Ardudwy yn cwrdd yn y Capel Newydd yn Nhalsarnau. Croeso i chi ymuno gyda ni ar y Sul.

Mae 'na eglwysi efengylaidd Saesneg eu hiaith ym Mhenrhyndeudraeth ac yng Nghricieth.  

 

Ardudwy Welsh language Evangelical Church meets in Capel Newydd Talsarnau. You would be welcome to join us on Sundays.  

There are English language evangelical churches in Penrhyndeudraeth(3 miles) and Cricieth(10 miles)