Croeso /Welcome

Mae croeso yn eich disgwyl yn llety gwyliau hunan-arlwyol Llwyndafydd. Mae'r llety yn Nhalsarnau ger Harlech yng Ngwynedd. Mae'n ardal dawel lle mae traethau, mynyddoedd a digon o atyniadau eraill.  Gall pedwar o bobl gysgu yn y fflat sy'n cynnwys pob cyfleusterau. Darperir cot i fabanod. 

Ni chaniateir smygu nag anifeiliaid anwes.

 

A warm welcome awaits you in Llwyndafydd self- catering holiday accommodation in the village of Talsarnau near Harlech in Gwynedd.  It is in a quiet area near many beaches, mountains and other tourist attractions.  The flat can accommodate four people and is well equipped. We can suply a cot for babies.

We do not allow smoking or pets.