Croeso /Welcome

Mae croeso yn eich disgwyl yn llety gwyliau hunan-arlwyol Llwyndafydd. Mae'r llety yn Nhalsarnau ger Harlech yng Ngwynedd. Mae'n ardal dawel lle mae traethau, mynyddoedd a digon o atyniadau eraill.  Gall pedwar o bobl gysgu yn y fflat sy'n cynnwys pob cyfleusterau. Darperir cot i fabanod. 

Ni chaniateir smygu nag anifeiliaid anwes.

 

A warm welcome awaits you in Llwyndafydd self- catering holiday accommodation in the village of Talsarnau near Harlech in Gwynedd.  It is in a quiet area near many beaches, mountains and other tourist attractions.  The flat can accommodate four people and is well equipped. We can suply a cot for babies.

We do not allow smoking or pets.

   ***COVID19.***

Oherwydd y pandemic, ni fyddwn yn agor am weddill 2020. Ymddiheuriwn am unrhyw siom. Gobeithiwn eich croesawi yma yn 2021.

 

Due to the pandemic, we will not be opening for the remainder of 2020. We apoplogise for any disappointment. We hope we can welcome you here in 2021.