Croeso /Welcome

Mae croeso yn eich disgwyl yn llety gwyliau hunan-arlwyol Llwyndafydd. Mae'r llety yn Nhalsarnau ger Harlech yng Ngwynedd. Mae'n ardal dawel lle mae traethau, mynyddoedd a digon o atyniadau eraill.  Gall pedwar o bobl gysgu yn y fflat sy'n cynnwys pob cyfleusterau. Darperir cot i fabanod. 

Ni chaniateir smygu nag anifeiliaid anwes.

 

A warm welcome awaits you in Llwyndafydd self- catering holiday accommodation in the village of Talsarnau near Harlech in Gwynedd.  It is in a quiet area near many beaches, mountains and other tourist attractions.  The flat can accommodate four people and is well equipped. We can supply a cot for babies.

We do not allow smoking or pets.

   ***COVID19.***

Rydym yn barod i dderbyn archebion ac ymholiadau. . Bydd glanhau trylwyr yn digwydd a gofynnir i bawb i ddilyn rheolau a chanllawiau Llywodraeth Cymru ynglyn a Covid 19. 

 

We are now ready to take bookings and inquiries.  Thorough cleaning will take place and we expect everyone to follow Welsh Government rules and guidance regarding covid 19.

 

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu yma!

We look forward to welcoming you here!